تاثیر کلمات بر ذهن

نویسنده :

Leader

دسته بندی :

تاریخ انتشار :

جولای 21, 2023

اشتراک

آیا میدانید کلمات واقعا میتوانند ذهن شما را تغییر دهند؟

کلمات قدرتمند هستند آنقدر که میتوانند آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد کنند از سوی دیگر کلمات میتوانند زخم های ایجاد شده از دهها سال پیش را التیام بخشد .آنچه که در مورد آن صحبت میکنیم در مورد هر دو روی سکه کار میکند .ما واقعا قدرت کلمات را درک نکرده ایم.

 

قدرت کلمات عمیق تر از نوشته های این  صفحه است ، کلمات میتوانند در طول زمان تغییرات فیزیکی بسیار واضحی را ایجاد کنند ، کلمات میتوانند ذهن را تغییر دهند ، تغییر در مناطق فیزیکی بدن و گسترش مسیرهای عصبی.
بنابراین ما دو نوع صحبت داریم یکی منفی و دیگری مثبت که هر یک تغییرات مادام العمر را در زندگی ما ایجاد میکنند واگر شما شکست خورده اید یا موفق شده اید بستگی به کلماتی دارد که در طول زمان با خود حمل کرده اید.

 

تاثیر کلمات مثبت بر ذهن

مثبت بودن و فکر مثبت کردن همیشه آسان نیست اما زمانی که شما مثبت باشید متوجه خواهید شد که چقدر احساس شما متفاوت شده است ؟ ممکن است احساس انرژی یا امیدوار بودن کنید و حتی روابط اجتماعی بهتری با افراد زمانی که موقیعت زیاد خوب نیست  داشته باشید. مثبت بودن میتواند تمرکز شما را روی یک راه حل منطقی نگه دارد.

مثبت بودن در واقع نگاه کلی تری به  وضعیت کنونی است حتی زمانی که زندگی آن چیزی نیست که باید باشد بنابراین مثبت بودن به شما کمک میکند زندگی را در یک تصویر بزرگتری ببینید.

کلماتی که ناخوداگاه بیان میشوند ، گوش دادن فعال ، توانایی حل مسائل همه برای تصمیم گیری مناسب ضروری هستند .کلمات مثبت میتوانند دلایل شناخت ما را افزایش دهند که باعث قویتر شدن قسمت قدامی ذهن میشوند .کلمات مثبت همچنین مسئول فعال نگه داشتن مناطق انگیزشی ذهن است .بنابراین تغییرات زیادی با آنچه که ما میگویم ایجاد میشود .

 

تاثیر کلمات منفی بر ذهن

کلمات منفی هم ذهن شما را تغییر میدهند

متاسفانه جهان پر شده است با کلمات منفی .استرس های روزانه گاه باعث دور شدن چشم ما از هدفمان میشود و ما در ضعف هایم فرو میرویم .ما با این احساسات منفی که اصلا تصورش را هم نیمتوانیم بکنیم تغییر یافته ایم .کلمات منفی هم مانند کلمات مثبت قدرت تغییر دادن جهان فیزیکی ما را دارند.

کلمات منفی که در یک رفتار ایجاد میشوند به طور معمول مدیریت استرس را فراهم میکنند به عنوان مثال امیگدال (مرکز ترس) که فعالیت آن ناشی از افزایش هورمون های ترس است افزایش پیدا میکند.این هورمون ها فرایند منطق ما را مسدود میکند .

یک کلمه قدرت نفوذ در تنظیمات ژن واحساسات استرس را دارد.

حال که شما متوجه این شدید که کلمات قدرت تغییر ذهن ما را دارد اجازه دهید با افکار مثبتمان به حرف هایی که زدیم از یک دید بزرگتر نگاه کنیم .کلمات نه تنها باعث تحولات میشود بلکه باعث تغییرات دائمی در ساختار عصبی مغز ما میشود .

برچسب :

کل بازدید 143|بازدید امروز 1
سرفصل ها