چاکرای خاجی و خصوصیات مرتبط با چاکرای دوم

نویسنده :

Leader

دسته بندی :

تاریخ انتشار :

دسامبر 9, 2023

اشتراک

چاکرای خاجی و خصوصیات مرتبط با چاکرای دوم

چاکرای دوم که به نامهای سوادهیستانا ، چاکرای خاجی یا مرکز پیوند با هارا نیز نامیده می شود. جایگاه آن بالای استخوان خاجی تقریبا سه انگشت زیر ناف در جلوی بدن قرار دارد. جفت مکملی در پشت خود دارد که چاکرای خاجی نام دارد و به کمیت انرژی جنسی مربوط می شود. با باز بودن این چاکرا در پشت سوادهیستانا فرد قدرت جنسی خود را حس می کند. اگر راه عبور انرژی در این چاکرا مسدود شود قدرت جنسی ضعیف شده و نا امیدی را بوجود می آورد.
ترس از مرگ باعث بسته شدن این چاکرا می شود. این چاکرا مرکز هارا نیز هست (مرکز زندگی). سامورایی ها با شمشیر خود این چاکرا را هدف قرار داده و خودکشی می کنند. اگر سوادهیستانا درست کار کند در ارتباط با دیگران باز هستید، بخصوص در مقابل جنس مخالف. این چاکرا موجب خلاقیت ذهنی و روانی می شود و شادی  و سرور و اشتیاق در شما ایجاد می کند. بسته بودن این چاکرا، ریشه در دوران کودکی و بلوغ دارد. بسیاری از کودکان کمبود لذت های حسی مانند نوازش و ابراز محبت از طرف والدین و اطرافیان خود دارند و به همین جهت از لحاظ عاطفی فلج و سرد مزاج می شوند. زندگی غم انگیز می گردد. کمبود محبت و نوازش در کودکان باعث خودارضایی و خیال پردازی جنسی می گردد.

 

چاکرای خاجی و خصوصیات مرتبط با چاکرای دوم

 

چاکرای دوم مرکز انرژی جنسی

چاکرای دوم مرکز انرژی جنسی ( گیرنده و فرستنده ) و نفس و خلاقیت است که به عنصر آب نسبت داده میشود که منبع تمام حیات زیست شناختی است . عنصر آب پاک کننده و تطهیر کننده است و سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز میکند . در سطح فیزیکی آلودگیها را از کلیه و مثانه باز میکند و در سطح معنـوی بـه شـکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان میدهد و سبب میشود تا انسان زندگی را همیشه تازه و جدید ببیند . از طریق این چاکرا فرد مستقیما احساسات انسانها را درک میکند و آن را به یکی از مراکز ادراک ماورا ، حسی تبدیل میکنـد . چاکرای دوم اغلب جایگاه واقعی ” شاکتی ” محسوب میشود ، شاکتی تجلی نیروی مونث خداوند به شکل انرژی خلاق است و حـوزه نفوذ آن در اندامهای تولید مثل است که در مرد به صورت میل خلق حیات جدید و در زن بصورت گیرنده . تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدید است. خلاقیت شامل کاری که فرد در هر زمینه ای انجام میدهد نیز میباشد . در نتیجه خلاقیت انسان توسط دستان او متجلی میشود و اگر کاری که انسان انجام میدهد مطابق استعدادها و قابلیت های شخصی اش باشـد ایـن انـرژی خلاق متجلی شده و باعث رشد و پیشرفت او در آن زمینه شده و باعث آرامش ذهن او میشود و اگر بر خلاف آن باشد باعث از بین رفتن آرامش ذهن او شده و یکی از عوامل خشم و عصبانیت او میشود . احساسات و اعمال فرد خلاق حتی باعث ایجاد انگیزه برای دیگران میشود . چاکرای دوم به کیفیت عشق نسبت به جنس مخالف نیز مربوط میشود ازین چاکرا فرد قدرت جنسی خود را حس میکند و دومین هدف قدرتمند نیروی حیات ( اشتیاق به اتحاد دو جنس ) آشکار میگردد بنابراین قدرت جنسی در هر کس به نیروی حیات در او بستگی دارد . ناحیه لگن در بدن منبع حیات است ، هر مرکز آن که مسدود گردد کاهش نیروی جسمی و جنسی به دنبال خواهد داشت . انرژی جنسی در جریان آمیزش جنسی شارژ و تخلیه میگردد . این امر همچون حمامی از انرژی به جسم حیاتی دوباره میبخشد و آن را پاک میکنه و بدن را از انرژی های راکد ، فضولات ، تنشهای عمیق رها میسازد و این عمل برای سلامتی جسمی فرد امری مهم است . عمل رها سازی خویش بصورت دو جانبه یکی از طرق وانهادن ” تجـرد ” نفس و تجربه ” وحدت ” در بشر است . تجربه ای که از بدوی ترین امیال در سطح جسمی از یک سو و آرزوی عمیق معنوی وحدانیت با الوهیت از سویی دیگر نشات میگیرد . این پیوند یکی از خصلتهای معنوی و مادی در افراد بشر میباشد .

 

 • چاکرای دوم یا به اصطلاح دیگر چاکرای ساوادهیستانا دومین مرکز( انرژی حیاتی بدن ) می باشد.
 • انرژی دریافتی و ارتعاشی این چاکرا به رنگ نارنجی می باشد.
 • محل قرارگیری این چاکرا در قسمت پایین شکم و ما بین ناف و آلت تناسلی می باشد در مقابل (شبکه عصبی خاجی) واقع شده است.

 

مشخصات چاکرای خاجی (دوم)

مشخصات چاکرای خاجی (دوم)

 

چاکرای دوم و خصوصیات مربوط به آن

نام: به زبان سانسکریت چاکرای سوادهیستانا Swadhisthana  ساکرال، چاکرای جنسی ، چاکرای خاجی
محل: چاکرای دوم در بالای اندام تناسلی قرار دارد و به استخوان خاجی وصل است ( عرض آن بزرگتر از خاجی است) و رو به جلو باز می شود.
رنگ: نارنجی
عنصر وابسته: آب
حس: چشایی
سمبل (نشانه): گل نیلوفر 6 پر
اصل اساسی: خلق وجود ( تولید مثل)
اندامهای وابسته بدن: لگن خاصره ، اندامهای جنسی ، کلیه ها ، مثانه ، تمام مایعات بدن مثل خون ، لنف ، ترشحات معده ، اسپرم.
غدد وابسته: غدد جنسی ( گونادها ، تخمدان ها ، پروستات ، بیضه ها )
هورمون: استروژن
جهت چرخش: در مرد در جهت خلاف عقربه های ساعت، در زن، در جهت موافق عقربه های ساعت
مانترا: وام (Vam)
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
خرچنگ/ماه : پر احساس ، پذیرا ، خلاق ، میزان ( هفتمین ، منطقة البروج) ، ونوس: توجه به خویشتنِ خویش، ارتباط بر اساس مشارکت، لذت پرستی ، خلاقیت. عقرب / سیارۀ پلوتون : امیال نفسانی، تغییر دادن خصوصیات فردی از راه رها کردن ایگو در روابط جنسی.

 

 نکته : کار گونادها : شامل خصوصیات جنسی زن و مرد می شود و همچنین تنظیم کنندۀ دورۀ پریود خانم هاست.

 

🔴 انسداد درچاکرای جنسی مرد معمولا با انزال زود هنگام یا عدم توانایی جنسی همراه است. به همین جهت از آمیزش خودداری می کند و انرژی کندالینی او به عقب رانده شده و از چاکرای خاجی در پشت خارج می شود و اگر مسدود شود در زنان باعث کمر دردهای شدید می شود.

🔴 زمانی که انرژی جنسی فعال می شود دو راه پیش روی ماست: یا اینکه با عمل جنسی انرژی را به بیرون هدایت کنیم یا آنکه انرژی را در کانال سوشومنا به چاکراهای بالاتر صعود دهیم و انرا به احساس و آگاهی و عشق ارتقاء دهیم.
سوادهیستانا با  اندامهای تولید مثل، لگن، مثانه، تمام مایعات بدن، مایع لنف، شیره معده و اسپرم ارتباط تنگاتنگی با چاکرای دوم دارند.

 

ساختار و عملکرد چاکرای خاجی

چاکرای دوم مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده ، انرژی جنسی و خلاقیت است. به عنصر آب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است. در سطح ستاره شناسی با حوزۀ احساسات و عواطف مطابقت دارد.
آب بارور می کند و دائماً حیات نو می سازد. از راه چاکرای خاجی در باروری و گرفتن انرژی هایی که در کل طبیعت پخش است سهیم می شویم. خود را بخشی از مرحلۀ جاودانۀ خلقت که خود را به شکل احساس و خلاقیت در درون ما نشان می دهد می بینیم.

 

ساختار و عملکرد چاکرای خاجی

 

چاکرای خاجی اغلب جایگاه واقعی شاکتی محسوب می شود، شاکتی تجلی نیروی مؤنث خداوند به شکل انرژی خلاق است. حوزۀ نفوذ آن در اندام های تولید مثل است که در مرد میل خلق حیات جدید را دربر دارد، و در زن گیرندۀ تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدید است ، در جاهایی که موجود در حال رشد محافظت شده و با تمام چیزهایی که برای رشدش نیاز دارد تغذیه می شود.
همچنین عنصر آب پاک کننده و تطهیر کننده است. سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز می کند. در سطح معنوی به شکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان می دهد که این تمایل را در ما به وجود می آورد تا زندگی را چیزی همیشه تازه و جدید ببینیم.
روابط اجتماعی به خصوص ارتباط با جنس مخالف به طور قطع تحت تأثیر عملکرد چاکرای دوم است. تجلیات گوناگون خداوند عشق و علاوه بر این میل به رد کردن نقاط ضعف ایگو و تجربه وحدت و یکپارچگی در رابطآ جنسی نیز متعلق به حوزۀ این چاکراست.

 

چاکرای خاجی متعادل

هنگامی که چاکرای خاجی متعادل باشد ، احساس اعتماد به نفس می کنیم و می توانیم با دیگران رابطه ای باز و دوستناه داشته باشیم . می توانیم احساساتمان را به کار گیریم و آزادانه عواطف خود را ابراز کنیم . به خود اجازه می دهیم در زندگی به تعادل برسیم و قدر عناصر یانگ و بین وجودمان را بدانیم . سازگار خواهیم بود . احساس خلاقیت خواهیم کرد و با جریان انرژی زندگی سازگار خواهیم داشت .

چاکرای خاجی متعادل این پی آمدها را دارد :

– خرسندی از فعالیتهای لذت بخش بدون احساس گناه

– احساس تسلیم و این که نباید تحت کنترل باشیم

– ارتباط قوی با دیگران با حفظ مرزهای شخصی توانایی در ایجاد و بروز دادن رفتارهای سالم عاطفی

 

عملکرد هماهنگ چاکرای خاجی

عملکرد هماهنگ چاکرای خاجی باز خود را در جریان طبیعی زندگی و احساساست نشان می دهد، در ارتباط با دیگران باز رفتار می کنید ، به خصوص در مقابل جنس مخالف و رفتار طبیعی دارید. رابطۀ جنسی با معشوق فرصتی است تا در رقص خلقتکه توسط انرژی های مؤنث و مذکر صورت می گیرد شرکت کنید، بنابراین کمک می کند تا با تمام وجود یکی شدن با طبیعت را حس و تجربه کنید و به تدریج به سوی یکپارچگی و وحدت بروید.
وقتی چاکرای خاجی هماهنگ کار کند جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان و ذهن تان جاری احساس می کنید. با این جریان در شعف عمیق خلقت قرار می گیرید و زندگی دائماً شما را سرشار از شور و اشتیاق و شگفتی می کند. احساسات شما واقعی و درست و اعمالتان خلاق است. آنها نه تنها در زندگی خودتان بلکه برای دیگران نیز ایجاد انگیزه میکند.

 

عملکرد نا هماهنگ چاکرای خاجی

بد کار کردن چاکرای خاجی معمولاً در سن بلوغ به وجود می آید. بیدار شدن انرژی های جنسی بی ثباتی ایجاد می کند و والدین و مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوانها را دارند که چگونه این انرژی را کنترل کنند. غالباً کمبود محبت و نوازش که ریشه در دوران کودکی دارد ، وجود دارد. که این ممکن است بعداً به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی شود. در نتیجه انرژی خلاق جنسی صریحاً ابراز نمی شود و در راه نا مناسب خود را نشان می دهد، اغلب با زیاده روی در رابطۀ جنسی ، خیال پردازی و یا سرکوب امیال که گاه گاه به صورت ظغیان انرژی اتفاق می افتد، و همچنین ممکن است به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید. در اینجا انرژی خلاق جنسی درست شناخته نشده و در جهت غلط به کار برده می شود. در هر دو صورت نسبت به جنس مخالف حالت دودلی و تنش پیدا شده ، شهوت پرستی نسبتاً بی ادبانه ایجاد می شود و به اجبار می خواهید در امیال جنسی موفق شوید و مورد توجه قرار گیرید.
یا شاید در حسرت یک رابطۀ جنسی رضایت بخش باشید بدون اینکه از این حقیقت آگاه باشید. علت اینکه نمی توانید به آن دست یابید در درون خودتان است.
با فقدان پاکدامنی و صراحت طبیعی در ارتباط با انرژیهای جنسی ، ابراز این انرژی ها را در طبیعت محکوم می کنید و آنها دیگر نه آزاد هستند برای تأثیر متقابل نیروهای “ین” و “یانگ” و نه شما می توانید حیرت بی آلایش معجزه های حیات را احساس کنید.

 

کم کاری چاکرای خاجی

در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته باشد. احتمالاً والدین تان احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند و شما کمبود لذتهای حسی مانند نوازش ، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید و در نتیجه در چنین فضایی احساسات تان را سرکوب کرده و آنتن هایی را که گیرندۀ پیامهای احساسی هستند را جمع کرده اید.
در دوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی های جنسی شده اید، نتیجۀ این موفقیت واپس زدگی ، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است. زندگی در نظر تان غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است.

 

انسداد انرژی در چاکرای دوم

اگر راه عبور انرژی در این چاکرا مسدود شده باشد یا اختلالی در این چاکرا وجود داشته باشد به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی میشود و اغلب در راه زیاده روی در رابطه و خيـال پردازی نمایان میشود یا ممکن است به حالتی مانند اعتیاد به مواد مخدر در آید. در هر صورت نسبت به جنس مخالف شک و دودلی و تنش یا حتی نفرت وجود دارد و ابزار این انرژی های طبیعی را فرد محکوم میکند یا اینکه بصورت شهوت پرستی بی ادبانه و اصرار در امیال جنسی نمایان میشود در هر صورت به کار کردن چاکرای دوم معمولا در سن بلوغ بوجود میآید . بیدار شدن انرژی های جنسی بی ثباتی ایجاد میکند و معمولا والدین و مربیان توانایی آموزش صحیح را در این زمان به جوانها ندارند و اینکه چگونه این انرژی را کنترل کننـد . کـم کـاری ایـن چاکرا میتواند ریشه در دوران کودکی داشته باشد احتمالا والدين احساسات و ارتباطشان را کنترل میکردند و فرد کمبود لذت های حسی مانند نوازش ، مهر و عطوفت را تجربه کرده است در نتیجه احساساتش را سرکوب کرده است و در دوران بلوغ مانع رشد انرژی های جنسی شده و نتیجه آن و واپس زدگی ، فقدان عزت نفس فلج عاطفی و سرد مزاجیست و زندگی در نظرش غم انگیز ، کسل کننده و بی ارزش است . اما با ریکی دادن به این چاکرا و ریکی فرستادن برای درمان گذشته تمامی این اختلالات درمان میشود و وضعیت انرژی در این چاکرا متعادل میشود.

 

عدم تعادل چاکرای خاجی

بر اثر برخی از عوامل ممکن است چاکرای خاجی از تعادل خارج شود و در عملکرد آن اختلال وجود آید. ﺑﺪﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ، عدم تعادل و انسداد در ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل مشکلات جنسی، ضعف بویایی، بی انگیزگی، لذت نبردن و یا تنفر از مرد یا زن بودن ، کمبود انرژی عاطفی و یا غلیان عاطفی ، احساس دایمی گناه ، نفی یا سرکوب امیال جنسی و ترس از صمیمیت می شود .

چنانچه چاکرای دوم پرکار باشد ، افراد بیش از حد احساساتی و سریع عاشق می شوند. همچنین

اگر سوادهیستانا کم کار شده باشد ، افراد در مورد همه چیز بی تفاوت می گردند.

در حقیقت می توان گفت عصبانیت ، حسادت ، غم و غصه، خودخوری و رنجش، آسیب بسیاری به چاکرا‌ها وارد می کنند و موجب بسته شدن آن ها می شوند.

نشانه های نا متعادل بودن چاکرای خاجی :

پی آمدهای روحی و روانی :و از دست دادن احساسات ، بیش از حد عاطفی با پرهیز کار شدن ، عدم وابستگی به دیگران و به مسائل عاطفی ، تمایلات جنسی آشکار ، وابستگی مفرط ، خستگی ، تمایل به دخالت در هر کاری
پی آمدهای فیزیکی : تا خوشی های زنانگی ، ناتوانی جنسی ، سردی ، مشکلات کلیوی و مثانه و ادراری ، سفت شدن پایین کمر و کمر درد
چاکرای دوم : این چاکرا دارای رنگ نارنجی است در انتهای ستون فقرات جای دارد این چاکر اشامل سیستم اعضای تناسلی است مشکل این چاکرا باعث ضعف دیگر چاکراها میشود در آقایان تولید اسپرم یا عقیم بودن ) ( در خانمهـا عـادی کردن دوران عادت ماهیانه و کاهش خونریزری )

عدم کنترل در موارد جنسی باعث ضعف این چاکرا خواهد شد فکر کردن مداوم انسـان بـه جنس مخالف نگاه کردن از موضع شهوت بـه مـردم باعث جذب انرژیهای سنگین وتخليـه انرژیهای مثبت خواهد شد.

 

پی آمدهای نا متعادل بودن چاکرای خاجی عبارتند از :

فعالیتهای سودمندی که چاکرای خاجی را در حالت تعادل نگه می دارد : پیغام ، لذت بردن از موسیقی مورد علاقه ، حمام آب گرم گرفتن ، انجام دادن تمرین های ملایم یوگا مشکلات جنسی ، ترس از صمیمیت ، نا توانی در لذت بردن ، واپس زدگی عاطفی ، ترس از تغییر با ناتوانی در ایجاد تغییر ، احتمال دارد احساس گناهکاری بر زندگی فرد غلبه پیدا کند . همچنین ممکن است کمبود انرژی عاطفی با غلیان عاطفی را تجربه کنیم .

 

متعادل کردن چاکرای خاجی ( دوم)

هنگامی که چاکرای خاجی متعادل باشد ، احساس اعتماد به نفس می کنیم و می توانیم با دیگران رابطه ای باز و دوستناه داشته باشیم . می توانیم احساساتمان را به کار گیریم و آزادانه عواطف خود را ابراز کنیم . به خود اجازه می دهیم در زندگی به تعادل برسیم و قدر عناصر یانگ و بین وجودمان را بدانیم . سازگار خواهیم بود . احساس خلاقیت خواهیم کرد و با جریان انرژی زندگی سازگار خواهیم داشت .

 

چاکرای خاجی متعادل این پی آمدها را دارد :

خرسندی از فعالیتهای لذت بخش بدون احساس گناه – احساس تسلیم و این که نباید تحت کنترل باشیم – ارتباط قوی با دیگران با حفظ مرزهای شخصی توانایی در ایجاد و بروز دادن رفتارهای سالم عاطفی

 

لذت بردن از طبیعت

مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند. ماه به خصوص در زمان بدر کامل احساسات شما را زنده می کند و باعث می شود تا پیامهای روح تان را زا راه تجسم و رویاهایتان بگیرید.
مشاهدۀ آبهای زلال طبیعی و یا غوطه ورشدن در آن ، یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاکسازی و تزکیۀ روح به شما کمک می کند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگی ها و گره ها می شود ، به این معنا که نیروی حیات مجدداً می تواند آزادانه در درون تان جاری شود.
اگر بتوانید مشاهد] ماه و لمس آب را همزمان تلفیق کنید اثر آن بر روی چاکرای دوم چشمگیر خواهد بود.

موسیقی درمانی

موزیک: هر نوع موزیک (روان) که شادی و سرور ایجاد کند برای فعال کردن چاکرای دوم مناسب است. ریتم های (روان) رقصهای محلی و دو نفره هم این چنین خاصیتی را دارند. علاوه بر این از هر نوع موسیقی که احساسات شما را جاری کند می توانید استفاده کنید.
برای آرام کردن و یا هماهنگ ساختن انرژی های چاکرای دوم می توانید به صدای پرندگان ، صدای جریان آب ، حتی نوای شُرشُر یک چشمه یا فواره کوچک در منزل یا خارج از منزل گوش دهید.
مصوت: چاکرای خاجی با صدای “اُ” فعال می شود و با نُت “ر” خوانده می شود. مصوت “اُ” حرکت دورانی را شروع می کند. در انتهای صدا وقتی نزدیک به صدای “یو” می شود احساسات عمیق را بیدار می کند و به حالت یکپارچگی دورانی سوق داده می شود ، جایی که “ین” و “یانگ” در شکلی کاملاً هماهنگ بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
نشان دهندۀ احساس تعجب است ، از اینرو احساس حیرت از معجزۀ “oh” در خیلی از زبانها علامت
خلقت نیز با ادای صدای “اُ” جان تازه می بخشد.

رنگ درمانی

رنگ نارنجی روشن چاکرای دوم را فعال می کند. رنگ نارنجی ما را از انرژی تازه و محرک سرشار می سازد و از الگوهای احساساتی متعصب آزاد می کند. عزت نفس را تقویت می کند و باعث افزایش نشاط از لذت های احساسی می شود. طبق طب آیورودا رنگ نارنجی رنگ درونی آب است.

جواهر درمانی

عقیق قرمزیا سرخ یا نارنجی  : عقیق قرمز شما را در مجاورت انرژی زیبا و خلاق زمین قرار می دهد . کمک می کند تا در لحظه زندگی کنید و تمرکز را بالا می برد. از معجزه های خلقت متحیر تان می سازد. باعث جریان نیروی حیاتِ تازه و پُراحساس و خلاقِ جان بخش در شما می شود.
سنگ قمر: سنگ قمر غنای احساسات تان را بر شما آشکار می کند. شما را با بخش حساس و پذیرا و رویایی وجودتان روبه رو می سازد و کمک می کند تا این بُعد وجودتان را بپذیرید و آن را با شحصیت تان تلفیق کنید. احساس ترس را دور می سازد و اثر هماهنگ کننده بر روی احساسات دارد.
در سطح فیزیکی غدد لنفاوی را پاکسازی می کند. در خانمها بر روی تعادل هورمونها اثر دارد.

رایحه درمانی

چوب صندل: در شرق دور ، روغن چوب صندل معمولاً برای افزایش انرژی جنسی به کار می رود و نیز در تعالی رابطۀ دو عاشق به سطح معنوی مؤثر است. علاوه بر این قدرت تجسم را تحریک می کند و از فعالیت خلاقانه شور و شوقی ایجاد می کند. امواج روغن چوب صندل باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح تفکر ، احساس و عمل می شود. در ضمن اگر چوب صندل در دسترس شما نیست می توانید از عودهای اصل صندل استفاده کنید.

تغذیه رنگی برای درمان

خوراکیها و مواد غذایی به رنگ طبیعی نارنجی مثل : پرتقال ، نارنگی ، هویج ، انبه ، كـدو تنبـل زردآلو ، نارنج و غیره

 

 

تمرین تنفسی چاکرای خاجی

نکته مهم :

اگر قبلا تمرین نکرده اید ، باردار هستید ، شرایطی سخت دارید یا پشت گردنتان ناراحت است ، قبل از اینکه از این روش ها پیروی کنید با پزشک خود مشورت کنید . همه تمرین ها برای هر کسی مناسب نیست . از انجام دادن هر حالتی که منجر به بازگشت درد ، تنگی نفس یا گیجی می شود بپرهیزید . در تشخیص این که چه تمرین هایی در یوگا یا چه حالت هایی برای شما مناسب اند ، شرایط جسمی و سلامتی شما تعیین کننده است . به هر حال چه بسا که این تمرین و دیگر تمرین ها ، آسیب و لطمه ای به شما وارد آورند . پیش از استفاده از هر نوع روغن گیاهی با عصاره گل همیشه برچسب هشدار روی آن ها را بخوانید یا با پزشک مربوطه مشورت کنید . به خصوص اگر باردار هستید یا به دارویی حساسیت دارید .

 

تنفس شکمی ( kuksa Pranayama )

– به پشت دراز بکشید ( می توانید چهار زانو بنشینید ) .

– اگر در پایین کمرتان احساس کشش و ناراحتی می کنید ، پتویی زیر زانوهایتان بگذارید و همچنین اگر پشت گردنتان ناراحت است ، زیر گردنتان بالش بگذارید .

– چشم ها را ببندید . کف دستها را به آرامی روی شکمتان ، چند سانت پایین تر از ناف ، قرار دهید .

– آرام نفس بکشید . احساس کنید که شکمتان گرد و بر آمده می شود .

– حال آهسته نفس را بیرون دهید و احساس کنید که شکمتان صاف می شود .

– روی چاکرای خاجی تان تمرکز کنید و تصور کنید انرژی قرمز – نارنجی روشن آن از این مرکز دمیده می شود و بدن ، ذهن و روحتان را گرم می کند .

– تا وقتی که روی دومین چاکرا متمرکز هستید ، دم و بازدم هایتان باید بلند ، آرام و عمیق باشد.

من زنده و شادمان هستم »

تاثیرهای مثبت :
– آگاهی فرد را در مورد جریان انرزی های درون بدن و اطراف آن افزایش می دهد .
– تنش و اضطراب را از بین می برد .
– آرامش و سکون می آفریند

 

فرم مناسب یوگا برای چاکرای خاجی

تانترایوگا: تانترا طبیعت را همچون نمایشی بین انرژی های مؤنث و مذکر “شاکتی” و “شیوا” می بیند، که این دنیای مریی را در رقص پایان ناپذیر خلقت به وجود می آورد. در تانترا وحدت با جنسی کیهانی مبارزه ای است برای باز کردن حسهایمان ، تصفیه و اوج تجربیات جنسی و کمکی است به ما برای پذیرفتن زندگی.

 

چاکرای خاجی – حرکات یوگا

۱) خم کردن ستون فقرات

– چهار زانو بنشینید . طوری که پاها به نشمینگاه نزدیک باشند .
-ستون فقرات صاف است . شانه ها شل و چانه کمی کشیده است .
– دست ها را روی ساق یا قوزک پا بگذارید .
– نفس بکشید و با کمک دست ها سینه را بالا بکشید . بیش از حد معمول به کمر انحنا دهید.

– نفس را بیرون دهید و روی استخوان نشیمنگاهتان راحت بنشینید و قوز کنید .

– این حرکت را یک تا سه دقیقه تکرار کنید . هم زمان با نرم شدن مهره های پشت ، ریتم تنفس خود خواهید یافت .

« من در جریان زندگی خودم قرار گرفته ام »

 

تاثیرهای مثبت :
– انرژی را که در دومین چاکرا جریان دارد بیدار می کند .
– مهره های پشت و پایین کمر را نرم می کند .
– حالت بدن را بهبود می بخشد

 

۲) شتر
 • زانو بزنید . پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید و انگشتان پا را به سمت داخل برگردانید .
  * دست ها را به دو طرف پایین کمر بزنید ، طوری که انگشتان به سمت پایین باشند .
  * ماهیچه های شکمی را به سمت بالا بکشید و لگن خود را به سمت جلو ببرید ، گویی خود را به دیواری فرضی می فشارید . گردن با ستون فقرات در یک راستاست .
  * اگر مبتدی هستید ، آن قدر در این حالت بمانید تا احساس راحتی کنید .
  * نفس بکشید و سینه را بالا ببرید . نفس را بیرون دهید و دست هایتان را از باسن و پشت با به سمت پاشنه ها ببرید .
  * ران ها ، باسن و شکم خود را به سمت جلو بکشانید و نفس بکشید .
  * نفس بکشید و ۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید . از این حالت بیرون آیید و دست هایتان را از روی بدن بردارید .
  * آهسته به سمت جلو خم شوید و پیشانی خود را به سمت تشک ببرید . دست ها را به سمت جلو دراز کنید . کف دست باید به سمت پایین باشد . باسن روی پاشنه پا قرار می گیرد .
  * حرفه ای ها می توانند این حرکت را طوری انجام دهند که نوک انگشتان پایشان روی زمین و دستها روی پاشنه پا باشد.     《من با عواطفم سازگارم
تاثیرهای مثبت :

– مراکز احساسی را تحریک می کند و عواطف امکان بروز می یابند .
– کلیه ، امعا و احشا و غده تیروئید را تحریک می کند .
– به جلوی بدن و ستون فقرات کشش وارد می کند.
– کمر درد را بهبود می بخشد ، افتادگی شانه را اصلاح می کند و قسمت پایین کمر را تقویت می کند .

 

چاکرا چیست ؟ و انواع آن کدام است

 

کالبد دوم :

کالبد اتری یا حسی است. کالبد دوم به چاکرای دوم مرتبط است.این کالبد نیز دوقابلیت دارد.ترس ؛تنفر ؛عصبانیت وخشونت قابلیتهای طبیعی آن هستند.

اگر فردی در دومین چاکرا درجا بزند؛ در آنصورت تحول در مسیر کاملا متضاد-محبت- شجاعت و دوستی رخ نخواهد داد. مانع دوم در مسیر مدیتیتور؛ تنفر ، عصبانیت و خشونت است ومسئله دگرگونی آنها است. در اینجا هم اشتباه مشابهی صورت گرفته است. یک نفر میتواند عصبانیت خود را بروز دهدو تخلیه کند و دیگری قرار است عصبانیتش را بروز ندهد. یکی کاملا ترسو میشود و دیگری مانع ترسش میگردد و نمایشی از شجاعت نشان میدهد. ولی هیچکدام از این دو به دگرگونی نمیرسند.
وقتی ترس وجود دارد باید قبولش کرد؛ پنهان کردن و جلوگیری کردن از آن هیچ سودی ندارد. اگر خشونتی هست مخفی کردن آن با پوشش عدم خشونت هیچ فایده ای ندارد. سر دادن شعار عدم خشونت در وضعیت خشونت درونی تغییری ایجاد نمیکند. نتیجه این است که خشونت باقی میماند.

این وضعیتی است که به طور فطری در دومین کالبدمان قرار داده شده است. و کاربردهای خودش را دارد. همانگونه که میل جنسی نیز دارای مفهوم است؛ کالبد های فیزیکی دیگر؛ از طریق میل جنسی ایجاد میگردد. پیش از از بین رفتن یک کالبد فیزیکی ؛طبیعت برای ایجاد دیگر کالبدها تدارکاتی دیده است.
ترس، عصبانیت، و خشونت همگی در سطح دوم لازم است. در غیر این صورت انسان نمیتواند بقا پیدا کند و از خودش حفاظت نماید. ترس انسان را محفوظ میدارد. عصبانیت در کشمکش با دیگران کمکش میکند. وخشونت از خشونت دیگران رهایش میکند.
تمام اینها خصوصیات کالبد دوم هستند و برای بقا ضرورت دارند. ولی ما معمولا همینجا متوقف میشویم وجلوتر نمیرویم.اگر کسی به ماهیت ترس واقف شود به شجاعت میرسد و در صورتیکه ماهیت خشونت را درک کند به عدم خشونت میرسد. و بطور مشابه با درک عصبانیت ؛خصوصیت بخشایش رشد میکند.

در حقیقت؛ عصبانیت یک روی سکه است و بخشش روی دیگر آن، هر کدام پشت دیگری مخفی میشود. اینها قابلیت دومین کالبد هستند.پس مدیتیتور باید خصوصیاتی را که طبیعت به او داده تغییر دهد. به خاطر تحقق این امر ضرورت ندارد برای درخواست از دیگران به راه بیفتد؛ شخص باید به جستجو و کنکاش درون خودش ادامه بدهد.!همه میدانیم عصبانیت و ترس اشکال و مانع هستند.چطور ممکن است انسانی ترسو جوینده حقیقت باشد. چنین فردی به گدایی حقیقت میرود.او در آرزوی این هست که کسی حقیقت را به او بدهد. بدون اینکه مجبور باشد به سرزمین ناشناخته برود.”

 

چاکرای دوم یا سوادهیستا دارای رنگ نارنجی و بر روی استخوان دنبالچه قرار گفته …ترس و تنفر و کینه و عصبانیت و همچنین مسائل جنسی غیر متعارف این چاکرا را ضعیف میکند.
دومین چاکرای اصلی ، بین ناف ، و انتهای ستون مهره ها قرار دارد چاکرای خاجی کمی تندتر از چاکرای سرخ ریشه می چرخد و از این رو رنگی در مایه های زیبایی از نارنجی دارد . چاکرای متعادل و پاک خاجی از درون با نوری کم رنگ و سفید درخشان می درخشند . چاکرای خاجی آلوده ، رنگ نارنجی سوخته ای دارد .

چاکرای خاجی تحت تاثیر افکار و احساسات در خصوص موارد زیر است :
تمایل شدید به لذت های جسمانی ، غذا ، نوشیدنی ، مسائل جنسی یا لذت جویی
اعتیادات : مواد مخدر ، الکل ، غذا و مواد دیگر
بدن خود: عادت های ورزشی ، الگوهای خواب ، وزن، سلامتی و افکار مربوط به ظاهر فرد.

اگر در مورد موضوعی مربوط به بدن خود نگران باشی ، چاکرای خاجی چروکیده و آلوده می شود . در نتیجه احساس خستگی شدید و بی حالی و حوصلگی می کنی. از طرف دیگر، اگر مداوم در مورد بدنت فکر کنی ، چاکرای خاجی آلوده و بزرگ می شود. باز هم بزرگ شدن آن اشکالی ندارد ، اما ما می خواهیم کاری کنیم که تمام چاکراها پاک و یک اندازه باشند.

بیماریهای روانی یا شخصیتی وابسته: از دست دادن احساسات، بیش از حد عاطفی و یا پرهیزکار شدن، عدم وابستگی به دیگران و به مسائل عاطفی، فعالیت جنسی بیش از حد، وابستگی فزاینده، سرخوردگی، تمایل به کنترل دیگران، تمایل به دخالت در هر کاری ،واپس زدگی، فقدان عزت نفس، زندگی در نظرفرد غم انگیز ،کسل کننده و بی ارزش است. احتمالا والدین احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند و فرد در خردسالی با کمبود نوازش ،مهر و عطوفت همراه بوده است و در چنین فضائی احساسات را سرکوب کرده و آن تنهایی را که گیرنده پیامهای احساسی هستند جمع میکند.

فعالیتهای سودمند برای تعادل این چاکرا:

ماساﮋ، شنیدن موسیقی مطلوب، حمام گرم در وان پر کف، حرکات ملایم یوگا،دریافت پیغام.
تمرین مفید: به یک موسیقی که دوست دارید گوش دهید.

بدكار كردن چاكراي دوم معمولا در سن بلوغ به وجود مي آيد. بيدار شدن انرژي هاي جنسي بي ثباتي ايجاد مي كند و والدين و مربيان به ندرت توانايي آموزش درست به جوان ها را دارند كه چگونه اين انرژي را كنترل كنند. غالبا كمبود محبت و نوازش كه ريشه در دوران كودكي دارد ممكن است بعدا به نفي يا سركوب اميال جنسي منتهي شود، در نتيجه انرژي جنسي در را ه نامناسب، خود را نشان مي دهد. اغلب با زياده روي در رابطة جنسي، خيال پردازي و يا سركوب اميال كه گاه گاه به صورت طغيان انرژي اتفاق مي افتد و هم چنين ممكن است به حالتي شبيه به اعتياد به مواد مخدر درآيد، مشاهده مي شود. در اينجا انرژي جنسي درست شناخته نشده و در جهت غلط به كار برده مي شود.

گاهی چاکرای دوم را مرکز طحال هم می نامند، هرچند این مهمترین چاکرای فرعی است که با چاکرای سوم ارتباط زیادی دارد. این تغییر سیستم چاکرای اصلی در بعضی از مدارس خصوصی ابداع شده که درآن رابطه ی جنسی نفی می شود، این اواخر در مدارس مختلف سیستمهای گوناگونی را تلفیق کرده اند، به این دلیل است که روابط جنسی گاهی به چاکرای طحال مرکز ریشه نسبت داده می شود.

 

ساختار و عملکرد چاکرای دوم

چاکرای دوم مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده، انرژی جنسی و خلاقیت است.به عنصر آب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است. در سطح ستاره شناسی با حوزه ی احساسات و عواطف مطابقت دارد. آب بارور می کند و دائما حیات نو می سازد. از راه چاکرای خاجی در باروری و گرفتن انرژیهایی که درکل طبیعت پخش است سهیم می شویم. خود را بخشی از مرحله ی جاودانه ی خلقت که خود را به شکل احساس و خلاقیت در درون ما نشان می دهد می بینیم.

روابط اجتماعی به خصوص ارتباط با جنس مخالف به طور قطع تحت تاثیر عملکرد چاکرای دوم است. تجلیات گوناگون (خداوندعشق) و علاوه بر این میل به ردکردن نقاط ضعفego و تجربه ی وحدت و یکپارچگی در رابطه ی جنسی نیز متعلق به حوزه ی این چاکراست.

عملکرد ناهماهنگ

بد کارکردن چاکرای خاجی معمولا در سن بلوغ به وجود می آید. بیدار شدن انرژیهای جنسی بی ثباتی ایجاد می کند و والدین، مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوانها را دارند که چگونه این انرژی را کنترل کنند. غالبا، کمبود محبت و نوازش که ریشه در دوران کودکی دارد، وجود دارد. که این ممکن است بعدا به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی شود. در نتیجه انرژی خلاق جنسی صریحا ابراز نمی شود و در راه نامناسب خود را نشان می دهد، اغلب با زیاده روی در رابطه ی جنسی، خیال پردازی و یا سرکوب امیال که گاه گاه به صورت طغیان انرژی اتفاق می افتد، و همچنین ممکن است به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید. در اینجا انرژی خلاق جنسی درست شناخته نشده و در جهت غلط به کار برده می شود. در هر دو صورت، نسبت به جنس مخالف حالت دودلی و تنش پیدا شده. شهوت پرستی نسبتا بی ادبانه ایجاد می شود و به اجبار می خواهید در امیال جنسی موفق شوید و مورد توجه قرار گیرید. با فقدان پاکدامنی و صراحت طبیعی در ارتباط با انرژی های جنسی، ابراز این انرژیها را در (طبیعت) محکوم می کنید و آنها دیگر نه آزاد هستند برای تاثیر متقابل نیروهای (ین) و (یانگ) و نه شما می توانید حیرت بی آلایش معجزه های حیات را احساس کنید.

 

کم کاری

در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته باشد. احتمالا والدینتان احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند و شما کمبود لذتهایی حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید و در نتیجه در چنین فضایی احساساتتان را سرکوب کرده و آنتن هایی را که گیرنده ی پیام های احساسی هستند جمع کرده اید.
دردوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی های جنسی شده اید. نتیجه ی این (موفقیت) واپس زدگی، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است. زندگی در نظرتان غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است.

اغلب آدم‌ها روابط جنسی را فقط از راه چاکرای دوم تجربه می‌کنند، به علاوه انرژی چاکرای ریشه به عنوان یک نیروی سائق نقش بارزی در مرد به عهده دارد. اگر روابط جنسی به چاکراهای پایین محدود شود تجربه ای نسبتا یک سویه است و هر دو طرقف که ضعیف و ناراضی شده اند سریعا میل به جدایی پیدا می‌کنند و دوباره تنها می‌شوند.

تزكيه چاكراى دوم ( هارا)
١- روابط
٢-انتخاب
٣- ايمان وترس
٤-انرژى جنسى
٥- پول
٦-خود كفايى
ودرسى كه بايد ياد بگيرم احترام گذاشتن به يكديگر

 

روابط:

شما با همه چيز ارتباط ومبادله انرژى داريد با انسانها وتمام وسايل اطرافتان مثل لباس ، كفش، تلفن،ماشين و…..اين روابط پيامبران ما هستند !
همه روابطمان ممكن است خوب نباشد وايراد داشته باشد بايد چه كنيم ؟
روابط ما جزيى از مسير تزكيه معنوى ماست روحهايى كه در جسمهاى ديگرى است همان روحهايى است كه ما با انها در دنيايى ديگر رابطه داشته ايم وانتخاب كرده ايم با انها دوباره ملاقات كنيم صفاتى كه در ديگران ازارمان ميدهد را بايد در خودمان جستجو كنيم
اگر در روابطمان چيزى را به ما نسبت ميدهند بى غرض اول يك لحظه خودمان را ببينيم اگر هست بايد درست شود واگر خودمان نميبينيم بايد از او سپاسگذار باشيم كه نشانمان داده است

⭕️ به ديگران احترام بگذاريد
قضاوت نكنيد
⭕️ قصد عوض كردن ديگران را نداشته باشيد
⭕️ در راه حلهايتان راحت ترين ومفيد ترين را انتخاب كنيد
ديگران را انگونه كه هستند بپذيريد
⭕️ خوبى ها را ببينيد وبر بعضى مسايل چشمانتانرا ببنديد
⭕️ تمركز منفى نكنيد
⭕️ به مزيت ديكران نگاه كنيد
⭕️ اگر روى عيوب خود چشم پوشى داريد براى ديگران نيز همانگونه باشيد

به هم ریختن چاکرای خاجی باعث به هم ریختگی ذهن و افکار ما می گردد و بالعکس٬ یعنی صحت و سلامت چاکرای دوم باعث می گردد که ذهن از این ناحیه دچار اشکال و اختلال نگردد. همان طور که لجام گسیختگی و طغیان این چاکرا ویرانگر و مخرب است ٬ کم کاری آن باعث رکود جسمی٬ انزوا٬ سرد مزاجی٬ دل مردگی و نخوت می شود. کنترل و مسیر دادن به نیروی این چاکرا باعث تعالی روح و ایجاد ارتباط صحیح و تعامل با عناصر دنیوی می گردد.

 

جملهء “خوشم می آید” واژه ای است منحصرا مربوط به چاکرای دوم !

چاکرای دوم (کالبد احساسی) چیزی بجز زبان احساس نمی شناسد.
اگر دقت کنید نه از علامت مربع(خاک و استحکام) خبری هست و نه مثلث (آتش و ذهن) فقط دایره هست یعنی تنها احساس!

برای نجاتش به آگاهی نیاز است.خوش آمدن از لذات فراوانی هستند که، ضربه می زنند و خطرناکند.
آنها ممکن است مغز را به اشتباه بیاندازند و مغز آنها را به عنوان خوشی تلقی کند.
اگر آن خوشی در مسیری اشتباه باشد در چاکرای دوم گره می افتد و انسداد ایجاد می گردد.
ممکن است جوینده را کلی عقب بیاندازد و برای او رنج بیاورد.
که بعد برای باز کردن آنها به سالها تمرین و ممارست نیاز دارد.

 

اشتباهاتی مانند خوش آمدن از :

حس خوشایند کاذب مصرف مواد ( ازهرنوع و به هر شکل ، م.خدر ، توهم زا و … )
پرخوری بخاطر مزه پرستی!
حالات غیر متعارف و نامعمول در رابطه جنسی
دیدن فیلمهای پور.ن
و …..

اینها مغز را به اشتباه می اندازند ،
اتصالات نورونی را به غلط تغییر می دهند و در این چاکرای مهم در مبحث کندالینی، اثر می گذارند.

 

چاکرای خاجی بر ذهن و افکار ما تاثیر گذار است.

یعنی برهم ریختن چاکرای خاجی باعث به هم ریختگی ذهن و افکار ما می گردد و بالعکس ، یعنی صحت و سلامت چاکرای دوم باعث می گردد که ذهن از این ناحیه دچار اشکال و اختلال نگردد.

همان طور که لجام گسیختگی و طغیان این چاکرا ویرانگر و مخرب است ، کم کاری آن باعث رکود جسمى ، انزوا ، سرد مزاجی ، دل مردگی و نخوت می شود.

کنترل و مسیر دادن به نیروی این چاکرا باعث تعالی روح و ایجاد ارتباط صحیح و تعامل با عناصر دنیوی می گردد.

 

انسداد انرژی در چاکرای دوم

 

اگر راه عبور انرژی در این چاکرا مسدود شده باشد یا اختلالی در این چاکرا وجود داشته باشد به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی میشود و اغلب در راه زیاده روی در رابطه و خيـال پردازی نمایان میشود یا ممکن است به حالتی مانند اعتیاد به مواد مخدر در آید. در هر صورت نسبت به جنس مخالف شک و دودلی و تنش یا حتی نفرت وجود دارد و ابزار این انرژی های طبیعی را فرد محکوم میکند یا اینکه بصورت شهوت پرستی بی ادبانه و اصرار در امیال جنسی نمایان میشود در هر صورت به کار کردن چاکرای دوم معمولا در سن بلوغ بوجود میآید . بیدار شدن انرژی های جنسی بی ثباتی ایجاد میکند و معمولا والدین و مربیان توانایی آموزش صحیح را در این زمان به جوانها ندارند و اینکه چگونه این انرژی را کنترل کننـد . کـم کـاری ایـن چاکرا میتواند ریشه در دوران کودکی داشته باشد احتمالا والدين احساسات و ارتباطشان را کنترل میکردند و فرد کمبود لذت های حسی مانند نوازش ، مهر و عطوفت را تجربه کرده است در نتیجه احساساتش را سرکوب کرده است و در دوران بلوغ مانع رشد انرژی های جنسی شده و نتیجه آن و واپس زدگی ، فقدان عزت نفس فلج عاطفی و سرد مزاجیست و زندگی در نظرش غم انگیز ، کسل کننده و بی ارزش است . اما با ریکی دادن به این چاکرا و ریکی فرستادن برای درمان گذشته تمامی این اختلالات درمان میشود و وضعیت انرژی در این چاکرا متعادل میشود.

 

عوارض عدم تعادل چاکرای خاجی

🟠داشتن آلرژى به خوراكى ها.

🟠بداخلاقى با اعضاى خانواده و دوستان.

🟠پنهان كردن احساسات.

🟠پرخورى براى جبران خلاء هاى احساسى.

 

عدم تعادل چاکرای خاجی ، جنسی

بر اثر برخی از عوامل ممکن است چاکرای خاجی از تعادل خارج شود و در عملکرد آن اختلال وجود آید. ﺑﺪﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ، عدم تعادل و انسداد در ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل مشکلات جنسی، ضعف بویایی، بی انگیزگی، لذت نبردن و یا تنفر از مرد یا زن بودن ، کمبود انرژی عاطفی و یا غلیان عاطفی ، احساس دایمی گناه ، نفی یا سرکوب امیال جنسی و ترس از صمیمیت می شود .

چنانچه چاکرای دوم پرکار باشد ، افراد بیش از حد احساساتی و سریع عاشق می شوند. همچنین

اگر سوادهیستانا کم کار شده باشد ، افراد در مورد همه چیز بی تفاوت می گردند.

در حقیقت می توان گفت عصبانیت ، حسادت ، غم و غصه، خودخوری و رنجش، آسیب بسیاری به چاکرا‌ها وارد می کنند و موجب بسته شدن آن ها می شوند.

 

چاکرای خاجی :

یا به عنوان مثال درباره ی چاکرای 2 یا خاجی اگر این چاکرا متعادل باشه، در جریان زندگی و احساسات منطقی و آرام می شیم و در ارتباط با دیگران به خصوص جنس مخالفمون رفتاری طبیعی در پیش می گیریم .

در صورتی که نا متعادل بودن این چاکرا، باعث عدم استفاده ی درست از نیروی جنسی در سن نامناسب یا زیاده روی در قوه ی جنسی یا سرکوب آن می شود.

توانایی فرد برای داشتن بچه هم در ارتباط با این چاکراست.

این چاکرا با احساسات و خواستهای احساسی شخص پیوسته است.چون نیروی جنسی تحت کنترل چاکرای 2 است ، پس اگر کسی درباره ی مسایل جنسی مشکل دارد باید بیشتر روی انرژی دادن به این چاکرا کار کند.

 

روابط و خلاقیت

دومین چاکرا ، چاکرای خاجی ، مرکز احساسات ، قوای جنسی و خلاقیت ماست . این قسمت ، احساس خود باوری ، ارتباط ( جنسی و غیر جنسی ) با دیگران و اعتماد به نفس موجود در خلاقیت را هدایت می کند . این چاکر با جریانهایی عاطفی مثل احساسات ، سیال بودن و بی پروایی ارتباط دارد . عنصر چاکرای خاجی آب است که همیشه در جریان است و راکد نمی ماند . این چاکرا نشانگر تایید و پذیرش است و توانایی « حرکت با جریان »

برچسب :

کل بازدید 113|بازدید امروز 2
سرفصل ها